Eindhoven

Uit Making Sense for Society
Ga naar: navigatie, zoeken


Beschrijving activiteiten

Gemeente Eindhoven monitort in het uitgaansgebied Stratumseind het gedrag van bezoekers. Hoeveel mensen zijn er aanwezig? Waar komen zij vandaan? Hoeveel drank wordt er geconsumeerd? Vertoont iemand afwijkend gedrag? Is het mogelijk om met de kleur van licht gedrag te beïnvloeden? Een enorme hoeveelheid gegevens is beschikbaar. Eindhoven wil onderzoeken hoe open deze data kunnen zijn, met het oog op onder andere privacy. Ook wil Eindhoven kijken hoe zij effectief vorm kan geven aan het smart city concept en welke rol een digitaal 3D model van de stad daarbij kan spelen.

Onderzoeksvragen

  • Openheid, bruikbaarheid en privacy van gegevens: het streven naar maximale openheid met data versus privacy en hanteerbaarheid
  • 3D-stadsmodel, sensor data en visualisatie: hoe is een ‘smart cities’ effectief vorm te geven te ondersteunen en welke rol kan daarbij een digitaal model van de stad bieden als interactiemiddel tussen iedereen die bij een stad betrokken is.

Deelnemers

Aan deze case werken...

Actuele vragen

Wij zijn op zoek naar...

Relevante links

Leestips

Resultaten/bevindingen

volgen