Nijmegen

Uit Making Sense for Society
Ga naar: navigatie, zoeken


Beschrijving activiteiten

In Nijmegen is een nieuwe brug gekomen. De komende vijf jaar worden extra metingen verricht naar uitstoot van fijnstof, stikstofdioxide, verkeersintensiteit en geluid. Dit innovatieproject gaat de mogelijkheden en de effecten onderzoeken van het gebruik van permanente sensoren in combinatie met het analyseren van Big Data. Naast de bovengenoemde metingen is er ook interesse om roet, elementaire koolstof en geur (vaak zwavel) te gaan meten. De metingen zijn, behalve voor het overleg met bewoners, ook handig om dynamische milieuzones in te kunnen stellen of groene zones te activeren. Dit past in het Smart Cities concept. Naast sensoren zijn daarom ook dashboards nodig die de grote hoeveelheid data (big data) snel kunnen verwerken en doorleveren aan de verkeersgeleiding in Nijmegen. Deze data moeten ook als open data beschikbaar komen.

Onderzoeksvragen

 • Wat zijn de investeringen om een meetnet met low-cost sensoren op te bouwen?
 • Welke technische infrastructuur is hiervoor nodig?
 • In hoeverre kunnen permanenten metingen door low-cost sensoren duurdere steekproef metingen vervangen?
 • Hoe en waarmee verwerken, analyseren en presenteren we de data?
 • Wat is het effect van het gebruiken van dergelijke metingen in relatie tot het versneld kunnen inspelen door de overheid op meetwaarden die drempels overstijgen?
 • Hoe kunnen deze gegevens gebruikt worden in de discussie met bewonersgroepen en wat is het effect hiervan?

Deelnemers

Aan deze case werken mee:

 • Michel Grothe, Geonovum
 • Thijs Brentjens, Geo-ICT, Geonovum
 • Linda Carton, Radboud Universiteit
 • Paul Geurts, Gemeente Nijmegen
 • Antoine van de Cruyssen, Intemo
 • Just van den Broecke, Just Objects B.V.
 • Robert Kieboom, CityGIS
 • Giel Vermeulen, HAS Hogeschool
 • Cécile Kerssemakers, Radboud Universiteit
 • Freek Thuis, Radboud Universiteit
 • Matthijs Kastelijns, Universiteit Delft, Geonovum
 • Actuele vragen

  Wij zijn op zoek naar...

  Relevante links

  Leestips

  Resultaten/bevindingen

  volgen